Trần Thành Văn

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đầy đủ : Trần Thành Văn

– Học hàm:

– Học vị: Thạc sỹ

– Giảng dạy: Thực hành

2. Các công việc đảm nhận: Nghiên cứu viên

3. Công trình khoa học được xuất bản:

– Quốc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước :

Tên tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ – năm xuất bản 2014 – tên bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến các tính chất điện môi và áp điện của hệ gốm PZT –PZN-PMnN+0,35%Kl ZnO nano. Trang 11.

Tên tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ – năm xuất bản 2016 – tên bài báo: Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm hệ đo khoảng cách sử dụng cảm biến siêu âm HY-SRF- 05. Trang 15.

4. Nghiên cứu:

– Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu khoa học

– Đang nghiên cứu:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kỹ thuật máy tính

5. Giải thưởng – danh hiệu:

6. Địa chỉ liên lạc:

– Địa chỉ: xóm 2 ngọc Anh- xã Phú thượng Huyện phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Điện thoại: 0903744819

– Email:Vanthanh720@gmail.com