Nguyễn Đức Nhật Quang

  1. Thông tin cá nhân:

– Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Nhật Quang

– Học hàm:

– Học vị: Kỹ sư

– Giảng dạy :

  1. Các học phần giảng dạy:

– Kỹ thuật số

– Thực hành Điện tử cơ sở

– Thực hành Cơ sở Điện tử – viễn thông II

  1. Hướng dẫn tốt nghiệp:

– Đại học:

– Sau Đại học:

  1. Công trình khoa học được xuất bản:

– Quốc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

  1. Nghiên cứu:

– Hướng nghiên cứu chính:

– Đang nghiên cứu:

– Chuyên ngành nghiên cứu:

  1. Giải thưởng – danh hiệu:
  2. Địa chỉliên lạc:

– Địa chỉ: 10/128 Nguyễn Chí Thanh – P. Phú Hiệp- TP. Huế

– Điện thoại: 0905030595

– Email: icecream81092@gmail.com