Liên hệ

Mọi thông tin, góp ý xin liên hệ:

Khoa Điện tử – Viễn thông

Địa chỉ: Tòa nhà C – 77 Nguyễn Huệ – TP.Huế

Điện thoại:  054.3 849 610

Email:  dtvt@husc.edu.vn