Lê Thị Như Quỳnh

  1. Thông tin cá nhân:

– Tên đầy đủ: Lê Thị Như Quỳnh

– Học hàm:

– Học vị: Thạc sĩ

  1. Các công việc đảm nhận:

– Trợ lý giáo vụ

  1. Công trình khoa học được xuất bản:

– Quốc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

  1. Nghiên cứu:

– Hướng nghiên cứu chính:

– Đang nghiên cứu:

– Chuyên ngành nghiên cứu:

  1. Giải thưởng – danh hiệu:

  1. Địa chỉliên lạc:

– Địa chỉ: 5/6 Hàm Nghi, Phường Phước Vĩnh, Tp Huế.

– Điện thoại: 0976697968

– Email: nhuquynh1204@gmail.com