Hồ Đức Tâm Linh
519
page-template-default,page,page-id-519,bridge-core-2.1.5,qode-news-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-20.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Hồ Đức Tâm Linh

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : H ĐC TÂM LINH

– Hc hàm:

– Hc v: Thạc sĩ

– Ging dy :

2. Các hc phn ging dy :

– Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu: 2TC

– Thông tin số: 2TC

– Khai thác bảo dưỡng hệ thống thông tin quang: 75 tiết

– Ghép kênh quang và khuếch đại quang: 60 tiết

3. Hướng dn tt nghip :

– Đi hc:

– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế: (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính: – Hệ thống thông tin cáp sợi quang

– Đang nghiên cu: – Băng siêu rộng UWB

– Chuyên ngành nghiên cu: – Thông tin quang – Vi ba số – Mạng máy tính

6. Gii thưởng – danh hiu:

– Gii ba quc gia qun tr mng: Vietnam Skills Competition 2008

7. Đa ch liên lc:

– Đa ch: B môn Đin t – Vin thông, Khoa Vt lý, Trường Đi hc Khoa hc, Đi hc Huế

– Đin thoi: 0918173286

– Email: hodutali@husc.edu.vn