Hoàng Lê Hà

  1. Thông tin cá nhân:

– Tên đầy đủ : HOÀNG LÊ HÀ

– Học hàm:

– Học vị: Thạc sỹ

– Giảng dạy : Chuyên môn Kỹ thuật điện tử và máy tính

  1. Các học phần giảng dạy:

– Điện tử- ứng dụng

– Thiết kế phần cứng hệ thống nhúng

– Thực hành ĐTVT cơ bản 1

– Thực hành ĐTVT cơ bản 2

– Thực hành ĐTVT cơ sở 2

– Thực hành chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

  1. Hướng dẫn tốt nghiệp:

– Đại học:>20 SV từ 2012 – nay

– Sau Đại học:

  1. Công trình khoa học được xuất bản:

– Quốc tế :

Journal of the Optical Society of Korea – 2013 – “Nano-porous Silicon Microcavity Sensors for Determination of Organic Fuel Mixtures” Vol: 17, No: 5, Pp: 423-427.

– Trong nước :

[1]. Hue University – College of Education’s Journal of Science and Pedagogy – 2015  “Investigation, research, and implementation of Picoblaze microprocessor core using FPGA technology”, , Vol:33, No:1, Pp:78-87,.

[2]. Hue University – College of Siences’ Journal of Science and Technology Van – An Nguyen* – 2015 – “Design of receiver and transmitter for low – frequency audio using SPI protocol-based for communication between PIC18f450 and MMC/SD card”,  Vol:3, No:1, Pp:45-54.

[3]. Hue University – College of Siences’ Journal of Science and Technology – 2016 -“Study and design of distance meter using ultrasonic sensor for determination of obstcle and distance measurement” Vol:4, No:1, Pp:15-22 .

[4]. Hue University – College of Science’s’ Journal of Science and Technology – 2016 – “Design and modeling of synchronous serial interface module for microcontroller”, , Vol:4, No:1, Pp:23-32.

 

  1. Nghiên cứu:

– Hướng nghiên cứu chính: Thiết kế hệ thống VLSI.

– Đang nghiên cứu:

+ Thiết kế số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL)

+ Thiết kế hệ thống nhúng.

+ Kiến trúc Máy tính.

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kỹ thuật Điện tử và Máy tính

  1. Giải thưởng – danh hiệu:

– Giấy khen của Đoàn trường Đại học Khoa học về sinh viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2006-2007 và 2009-2010.

– Giấy khen của Đại học Huế về sinh viên đạt nhiều thành tích trong phong trào “Học tập tốt, rèn luyện tốt” giai đoạn 2007-2009.

– Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành Điện tử – Viễn thông của công ty cổ phần Huetronics năm 2008.

– Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và Công nghệ thông tin của Tập đoàn HUWAI và Bộ thông tin –truyền thông năm 2009.

– Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế từ 2006 đến 2010.

– Giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do khoa Anh trường Đại học Ngoại ngữ Huế tổ chức tháng 1/2010 dưới hình thức theo nhóm.

 

  1. Địa chỉliên lạc:

– Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Điện tử – Viễn thông, Đại học Khoa học – Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

– Điện thoại: 0543.836951

– Email:hoangleha87@gmail.com