Giới thiệu khoa Điện, Điện tử & Công nghệ vật liệu
66
page-template-default,page,page-id-66,page-parent,bridge-core-2.1.5,qode-news-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-20.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu được thành lập vào ngày 09 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên cơ sở Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

CƠ SỞ HÌNH THÀNH

Trên cơ sở hợp nhất của hai khoa

Khoa Vật lý
Khoa Điện tử – Viễn thông

“Việc hình thành Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả công quản lý, đặc biệt sử dụng hợp lý nguồn lực con người, nâng chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm hơn nữa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và tinh giản cơ cấu tổ chức phù hợp với chủ trương của Đại học Huế và tình hình thực tế của Nhà trường.”

14444633_1079143698848245_6195564160398770314_o

Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ vật liệu và các nhiệm vụ chính trị do trường Đại học Khoa học giao.

Chương trình đào tạo
Đội ngũ cán bộ