Tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tênChức danhHọc vị

1

Đặng Xuân VinhGVC, Trưởng khoa

Tiến sĩ

2

Nguyễn Văn ÂnGiảng viên

Thạc sĩ

3

Phan Hải PhongGiảng viên

Thạc sĩ

4

Hồ Đức Tâm LinhGiảng viênThạc sĩ

5

Lê Văn Thanh VũGiảng viênThạc sĩ
6Hoàng Lê HàGiảng viên

Thạc sĩ

7

Hoàng Đại LongGiảng viênThạc sĩ
8Khổng Thị Thu ThảoGiảng viên

Thạc sĩ

9

Trần Thành VănNghiên cứu viênThạc sĩ
10Lê Thị Như QuỳnhChuyên viên

Thạc sĩ

11Vương Quang PhướcGiảng viên

Kỹ sư

12

Trần Thị KiềuGiảng viên

Kỹ sư

13Nguyễn Đức Nhật QuangGiảng viên

Kỹ sư