Khoa Điện tử – Viễn thông

Các thầy cô Bộ môn Điện tử - Viễn thông

I.GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Điện tử – Viễn thông là Khoa mới được thành lập năm 2014. Tiền thân là Bộ môn Điện tử – Viễn thông trực thuộc Khoa Vật lý, Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Do yêu cầu phát triển và nhu cầu của xã hội nói chung, ngày 20/11/2012 Bộ môn Điện tử – Viễn thông trực thuộc Trường được thành lập và sau đó năm 2014 chính thức trở thành Khoa Điện tử – Viễn thông trực thộc trường Đại học Khoa học-Đại học Huế. Có thể nói đây là bước ngoặt cho sự phát triển của Khoa Điện tử – Viễn thông. 

Hiện tại, Khoa Điện tử -Viễn thông có 3 Bộ môn: BM Hệ thống viễn thông, BM Kỹ thuật Điện tử – Vô tuyến, BM Kỹ thuật máy tính với đội ngũ cán bộ gồm 13 người trong đó có 11 CBGD, 01 NCV và 01 CV. Mặc dù đội ngũ cán bộ trong mỗi Bộ môn còn ít nhưng các Bộ môn cũng đã xác định được hướng phát triển cho mình trong sự phát triển chung của toàn Khoa.

Mỗi năm, Khoa Điện tử – Viễn thông tuyển sinh khoảng 80 SV/khoá, tổng số sinh viên của toàn khoa khoảng 400 SV/năm. Mỗi khoá đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông kéo dài 05 năm trong đó: 08 học kỳ đầu sinh viên sẽ học các học phần Đại cương, Cơ sở ngành và 02 học kỳ cuối sinh viên sẽ được học các học phần Chuyên ngành phù hợp với khả năng của mình (học kỳ 09) và thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ cuối (học kỳ 10).

Có thể nói, với những nổ lực không ngừng trên mọi lĩnh vực của toàn thể cán bộ, từ khi thành lập đến nay Khoa Điện tử – Viễn thông đã có nhiều thành công trong đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Các cán bộ và sinh viên trong Khoa đã đăng kí và thực hiện thành công nhiều đề tài NCKH cấp Trường, cấp Đại học Huế . Trong các năm tới, Khoa sẽ chú trọng mảng NCKH cho sinh viên, sử dụng quỹ xây dựng và phát triển của Khoa để hỗ trợ cho các đề tài NCKH của sinh viên và cán bộ. 

Một công việc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của khoa đó là công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ. Tất cả cán bộ đều được yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt công tác đào tạo và NCKH của mình theo định hướng của khoa.

Việc liên kết với các trường, các công ty ở trong nước và nước ngoài cũng rất quan trọng trong việc định hướng và phát triển của Khoa, cũng như tạo cơ hội học tập và làm việc cho sinh viên đã tốt nghiệp. Hiện nay, Khoa Điện tử – Viễn thông đang liên kết với trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội mở lớp Cao học ngành Kỹ thuật điện tử. Trong những năm tới khi các điều kiện tương đối đầy đủ, Khoa sẽ đề nghị nhà trường mở mã ngành đào tạo Cao học về Kỹ thuật Điện tử. Ngoài ra, Khoa còn hợp tác với các trường, viện nghiên cứu như NAITS – Nhật Bản, Trường Đại học Thành Công – Đài Loan… trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên trẻ và sinh viên mới tốt nghiệp. Các công ty kỹ thuật công nghệ cũng được liên kết và hợp tác trên lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, đào tạo giảng viên và sinh viên mới tốt nghiệp như công ty Renesas Design Vietnam, công ty Texas Instruments Vietnam…

Với sự cố gắng và tinh thần vượt khó, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa Điện tử – Viễn thông sẽ phấn đấu thực hiện tốt công việc theo định hướng này. Hy vọng trong tương lai Khoa Điện tử – Viễn thông ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất lượng và số lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo và NCKH mà nhà trường giao phó.

II.CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

  • Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Vô tuyến Điện tử.

* LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  • Điện tử Viễn thông

 

 Faculty of Electronics and Telecommunications

Faculty of Electronics and Telecommunications was formerly a division of Faculty of Physics from 1976 until 2012. In 2004, students majored in Electronics and Telecommunication Engineering were trained to meet the social and labour market requirement. Until now, there have been over 500 graduates majored in Electronics and Telecommunications Engineering. In 2012, we were separated from Faculty of Physics and became a division directly administrated by Hue University, College of Sciences. In 2013, Faculty of Electronics and Telecommunications was officially established in accordance with the Decree….. [quyết định thành lập] dated November 11th 2013 by Rector of Hue University, College of Sciences. Since then, we have tried our best to boost up our scientific research and teaching activity. At present, divisions in our faculty are listed as Division of Telecommunication System, Division of Radio – Electronics Engineering, and Division of Computer Engineering.

Administrative staff:

Dean: Xuan – Vinh Dang, PhD.

Vice Dean: Van – An Nguyen, MSc.

Secretary: Nhu – Quynh Le Thi, MA.

Assistant in charge of personnel affairs: Thu – Thao Khong Thi, MSc.

Assistant in charge of undergraduate academic affairs: Nhu – Quynh Le Thi, MA.

Assistant in charge of graduate academic affairs: Dai – Long Hoang, MSc.

Assistant in charge of scientific research affairs: Hai – Phong Phan, MSc.

Lecturers of each divisions:

Division of Telecommunication System:

Tam – Linh Ho duc, MSc. (head of division)

Xuan – Vinh Dang, PhD.

Dai – Long Hoang, MSc.

Quang – Phuoc Vuong, BSc.

Thi-Kieu Tran, BSc.

Division of Radio – Electronics Engineering:

Thanh – Vu Le Van, MSc. (head of division)

Van – An Nguyen, MSc.

Thu – Thao Khong Thi, MSc.

Nhat-Quang Nguyen Duc, BSc.

Division of Computer Engineering:

Hai – Phong Phan, MSc. (head of division)

Thanh – Van Tran, MSc.

Le – Ha Hoang, MSc.

 

Graduate students: over 500 graduates from 2009 until now.

Undergraduate students: over 400 undergraduates in total.

Laboratories:

  • Lab of Elementary Electronics Engineering: providing practical and research result of elementary electronics.
  • Lab of Telecommunication System: providing practical and research result of telecommunication network management and optical transmission engineering.
  • Lab of Wireless Transmission Engineering: providing practical and research result of mobile information engineering and microwave propagation engineering.
  • Lab of Radio – Electronics Engineering: providing practical and research result of analog and digital signal processing, antenna and radio transmission engineering.
  • Lab of Computer Engineering and Microcontroller: providing practical and research result of microcontroller implementation, embeded system and integrated circuit design.

Scientific research orientations:

– Embedded system and integrated circuit design.

– Analogue and digital signal processing.

– Radio transmission engineering and antenna engineering.

– Optical transmission engineering.

– Telecommunication network management.

Development orientations:

– Training and fostering of highly qualified human resources to meet the social standard and labour market.

– Development of teaching and research staff to reach the regional level.

– Comprehensive cooperation with research institutions, high-tech corporations in national and international reputation in the implementation of training and scientific-technological research.

– Based on the investment of Hue University to further modernize the practical and research laboratories gradually.

– Creation and transfer of scientific and technological products; creation of a strong faculty of scientific – technological research.

Vision to 2020: To become one of regional top in education and research in the field of electronics and communications engineering.

Scientific research partnerships

National Institutes and Universities:

University of Engineering and Technology, Vietnam National University.

Institute of Material Sciences, Vietnam Academy of Sciences and Technology.

National and International corporations

Huetronics, Inc.

Texas Instrument, Inc.

Intel Coporation, Inc.

Renesas Vietnam Design Co., Ltd.