Đặng Xuân Vinh

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : ĐNG XUÂN VINH

– Chc danh: GING VIÊN CHÍNH

– Hc v: TIN SĨ

2. Các hc phn ging dy :

– Kỹ thuật vi xử lý.

– Cấu trúc máy tính

– Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường và điều khiển tự động.

– Lý thuyết tín hiệu.

– Lý thuyết điều khiển tự động.

– Kỹ thuật truyền hình.

– Thông tin cáp sợi quang

– …..

3. Hướng dn tt nghip:

– Đi hc: 50 c nhân và k sư ngành Đin t – Vin thông

– Sau Đi hc: + 05 thc sĩ

                       + 01 NCS ( hướng dn 2)

 

4. Công trình khoa học được xuất bản:

1. Các đ tài nghiên cu khoa hc

TTTên đ tài nghiên cu/Lĩnh vc ng dngNăm hoàn thànhĐ tài cp (NN/ B/ ngành/ trường)
1Ứng dụng phương pháp TPS để đo độ dẫn nhiệt và khuếch tán nhiệt của các vật liệu rắn1998Cấp Bộ
2Hệ thống tự động sử dụng sensor bán dẫn đo nhiệt độ cho các kho chứa hàng đông lạnhĐềtài ứng dụng
3Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi xử lý và công nghệ FPGA trong hệ điều khiển và xác định toạ độ 3D2007Đề tài cấp Bộ

2. Các công trình khoa hc đã công b trong 10 năm gn đây:

Tp chí quc tế:
High sensitive NOX– gas sensor based on Au / n-Si Schottky diodeĐồng tác giảSensors and Actuators B 84
Tp chí quc gia:
Capacitance-Voltage characteristics of Hydrogen sensitive Pt-Si Schottky diodesTác giảJournal Communication in Physics,Vol.11, No 3.
Second order approximation used for correlation between Current-Voltage and Capacitance-Voltage characteristics of Au-nSi Schottky barrier diodes”,Tác giảJournal Advances in Natural Sciences, Vol 2, No 3.
Hi ngh quc tế:
Capacitance-Voltage characteristics of hydrogen sensitive Pt-Si Schottky diodesTác giảChemical sensors, Intrnational academic pubishers , Beijing, China.
Some remarks on the correlation between current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Au-nSi Schottky diodesTác giảProc. of the Third IWOMS,99, Hanoi.
Au/n-Si Schottky diode with NOx incorporationĐồng tác giảConference Proc. The 8 th Asia Pacific Physics Conference APPC 2000

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính: K thut Đin t– Vin thông

– Đang nghiên cu: K thut Đin t– Vin thông

– Chuyên ngành nghiên cu: Thông tin cáp si quang

6. Gii thưởng – danh hiu:

– Huy chương ” Tuổi trẻ sáng tạo-Khoa học Kỹ thuật”

– Bằng khen của Bộ GD-ĐT về thành tích NCKH

– Bằng khen của Tỉnh Thừa Thiên Huế, của Đại học Huế….

– Danh hiệu GV dạy giỏi, CSTĐ cấp cơ sở…

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ:      Khoa Điện tử-Viễn thông

Đại học Khoa học – Đại học Huế

77-Nguyễn Huệ , tp Huế

– Điện thoại: 0914089704

– Email: daxuvi@husc.edu.vn | daxuvi@gmail.com