Category: Thông báo

Kỉ niệm 1 năm thành lập Bộ môn ĐTVT

THƯ NGỎ – KỈ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   BM ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG                      ——–o0o——–          Huế,  ngày 20  tháng 10 năm 2013   THƯ NGỎ   Kính gửi :  – Quí Thầy, Cô giáo đã và...

feature_recruit

Tuyển dụng giảng viên: môn thi Giảng

Thời gian: 8h, thứ 7, ngày 14/07/2013 Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tòa nhà C, 77 Nguyễn Huệ – Huế....

Tuyển dụng giảng viên năm học 2013

Tuyển dụng giảng viên năm học 2013

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2013 Ngạch giảng viên Số lượng: 01 –        Điện tử viễn thông: 01 Nơi làm việc: Bộ môn Điện tử viễn...

r-d 0

Thông báo nghiên cứu khoa học cấp sinh viên

Hàng năm, sinh viên Bộ môn Điện tử viễn thông đều đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, các đề tài đều được trường đánh giá rất cao, tiếp tục truyền thống này, Bộ môn Điện tử viễn thông triển khai đăng ký đề tài cho sinh viên như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 18/01/2013 đến 15/03/2013

Thông báo học bổng Vallet 2012! 0

Thông báo học bổng Vallet 2012!

Học bổng Vallet do tổ chức RENCONTRES DU VIET NAM cấp cho sinh viên (mỗi suất 11 triệu đồng Việt nam ) 1.Đối tượng và tiêu chí xét chọn Học bổng Vallet chỉ dành...