Category: Thông báo

Kỉ niệm 1 năm thành lập Bộ môn ĐTVT

THƯ NGỎ – KỈ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   BM ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG                      ——–o0o——–          Huế,  ngày 20  tháng 10 năm 2013   THƯ NGỎ   Kính gửi :  – Quí Thầy, Cô giáo đã và...