Category: Hoạt động

logo robohue2014 - size be

Tổng kết cuộc thi RoboHue 2014

Ngày 5/4/2014, Khoa Điện tử-Viễn thông đã tổ chức cuộc thi RoboHue2014 với nội dung “Hướng về biển đảo Tổ quốc” tại hội trường A1 trường Đại học Khoa học. Đây là cuộc thi...