Author: boyhuesd

feature_recruit

Tuyển dụng giảng viên: môn thi Giảng

Thời gian: 8h, thứ 7, ngày 14/07/2013 Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tòa nhà C, 77 Nguyễn Huệ – Huế....