Gặp mặt công ty CMEV

Sáng ngày 6/7/2016, Khoa Điện tử – Viễn thông đã có cuộc gặp mặt với công ty CME – Việt Nam để thảo luận về việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Wireless Sensor Network, IoT

1. Attendees

a) CMEV: Hasegawa, Hasebe, Dien.

b) ET faculty: Phong, Ha, …

2. Agenda, Jul 06

a) 08:30 – 09:15 CMEV introduces company profile and the Wireless Sensor Network with Cresson.

b) 09:15 – 10:00 Electronic and Telecommunication faculty presents interests of IoT, current status and future plans.

c) 10:00 – 11:00 Free discussion about a collaboration b/t CMEV and the faculty.

 

Giới thiệu về công ty CMEV

CMEV-2 CMEV-3 CMEV-4

Một số lĩnh vực hoạt động ứng dụng của công ty

CMEV-5

Trao đổi ý kiến giữa khoa và đại diện công tyCMEV-8 CMEV-9

Giới thiệu về Khoa Điện tử – Viễn thôngCMEV-11 CMEV-14

Các nội dung ứng dụng sản phẩm và hướng phát triển mởCMEV-15 CMEV-16 CMEV-17 CMEV-23

You may also like...