ANNOUNCEMENT 
 
Đề nghị phổ biến rộng rãi thông tin này. Xin cám ơn 
(Please, distribute this information widely. Thanks)
 
 
Trại hè khoa học châu Á 2016 (ASC-2016) sẽ được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ từ ngày 21 – 27 / 8 / 2016Ban tổ chức mời 7 người Việt Nam (bao gồm 6 học viên và một giáo viên trưởng đoàn) tham dự ASC-2016 (xem thông tin chi tiết trong các tệp kèm theo).
 
Từ phía Ban tuyển chọn của Việt Nam (BTC VN) chúng tôi có thông báo như sau: 
 
– Những học sinh (lớp 11 và 12) và sinh viên (năm thứ 1 và 2) có nguyện vọng tham dự ASC-2016 có thể điền phiếu đăng ký (application form) kèm theo và gửi cùng với các phần khác của hồ sơ đăng ký tới chúng tôi (BTC VN) trước thời hạn cho phía dưới.
 
– Thầy/cô giáo (người có kinh nghiệm tổ chức đoàn và hoạt động tập thể, thông thạo tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu trong một ngành khoa học Toán/Vật lý/Hóa học/Sinh học) có thể tham gia với tư cách trưởng đoàn xin mời đăng ký với BTC VNChúng tôi rất cám ơn những người quan tâm đảm nhận trách nhiệm Trưởng đoàn hoặc giới thiệu người có thể thực hiện nhiệm vụ này. 
 
Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký và thư giới thiệu là ngày 15/3/2016 (thứ 3). 
 
Hồ sơ đăng ký có thể gửi qua e-mail tới địa chỉ  
 
                    asc.vietnam1@gmail.com
 
trước thời hạn nói trên (trong khi bản gốc gửi qua bưu điện có thể đến sau nhưng không muộn quá một tuần). 
 
Ghi chú: 
 
– Trong bản mềm của hồ sơ (gửi qua email) các chứng chỉ, chứng nhận, văn bằng, học bạ, v.v… chỉ cần bản sao-quét (scanned copy) màu từ bản gốc mà không phải công chứng. 
Hà Nội, ngày 23/2/2016 
 
Ban tuyển chọn