Thông báo tuyển dụng nhân sự trường Đại học Khoa học 2016

Số lượng: 22 chỉ tiêu. (Khoa Điện tử-Viễn thông: 2 chỉ tiêu giảng viên)

Thời gian nhận hồ sớ đến hết ngày 29/1/2016

Hình thức: Thi tuyển

Thời gian thi dự kiến: 24/2 – 26/2

Thông tin tuyển dụng chi tiết tham khảo tại file đính kèm

>>>>>>>>>>>>>>tải file PDF: Tuyen dung

You may also like...