V/v VNPT TTHuế Tuyển dụng Cộng tác viên Công nghệ thông tin (CTV IT)

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu tuyển Cộng tác viên Công nghệ thông tin (CTV IT) để triển khai cài đặt các chương trình phần mềm Quản lý Bệnh viện (VNPT – HIS), Khai báo bảo hiểm qua mạng (VNPT-BHXH), Khai báo thuế qua mạng, chữ ký số VNPT-CA…

– Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Công nghệ thông tin

– Thời gian làm việc: ngoài giờ học.

– Chế độ thù lao: Hưởng theo công việc giao khoán mà Trung tâm Kinh doanh và CTV IT thỏa thuận

– Nếu được tuyển dụng làm CTV: Trung tâm Kinh doanh sẽ tổ chức huấn luyện cài đặt các chương trình trên cho CTV để triển khai cài đặt đến khách hàng.

Thông tin về mô tả công việc được giới thiệu trong file đính kèm.

Bang mo ta CTV IT

You may also like...