Thông tin về học bổng Nguyễn Trường Tộ – VNHELP

Thông tin: Học bổng Nguyễn Trường Tộ
Đối tượng và tiêu chuẩn: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thuộc đối tượng nghèo hoặc cận nghèo, có học lực trung bình trở lên. (nếu cùng kết quả học tập thì ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn).
Số lượng học bổng: Khoa Điện tử – Viễn thông : 01
Hồ sơ xét học bổng và thông tin chi tiết đi kèm file.

https://drive.google.com/file/d/0B_Dpm46wTeoVaWRVSjd1QkRwSEk/view?usp=sharing

You may also like...