Thông báo Tuyển dụng hợp đồng lao động tạo nguồn – đợt 2 năm 2014

up dao tao0002

Khoa Điện tử – Viễn thông

Ngạch : Giảng viên

Chỉ tiêu: 2 

Tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo:

– Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành ĐTVT loại giỏi trở lên

– Nếu có bằng Thạc sĩ thì tốt nghiệp Đại học từ loại khá trở lên (điểm trung bình học tập >=7.5 đối với hệ niên chế hoặc >=2.8 đối với hệ tín chỉ)

 

You may also like...