Các bài dự thi sáng tạo logo cuộc thi RoboHue 2014

Dưới đây là các mẫu logo dự thi cho cuộc thi sáng tạo logo RoboHue 2014 lần này

Download bản pdf : Mau Logo

You may also like...