LỊCH BẢO VỆ ĐỢT 2

logo ban chinh

 

Thông báo về lịch bảo vệ đồ án đợt 2 cho các bạn sinh viên khóa K32.

Thông tin chi tiết:

  • Thời gian bảo vệ: lúc 7h30 ngày 11/01/2014 (Thứ 7)
  • Địa điểm: Văn phòng bộ môn Điện tử Viễn thông

Yêu cầu sinh viên nộp đồ án trước ngày 05/01/2014 (3 bản). Tại văn phòng bộ môn Điện tử – Viễn thông, liên hệ thầy Văn để nộp bài.

 

You may also like...