Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục & Đào tạo đến làm việc với Bộ môn Điện tử-Viễn thông

Chiều ngày 17/12/2013, đoàn kiểm tra đã đến thăm và làm việc với PTN Bộ môn Điện tử-Viễn thông.

Đến thăm và làm việc có sự hiện diện của PGS.TS Trần Quang Quý – Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, phụ trách vấn đề Khoa học Công nghệ & Môi trường, các vụ trưởng, cùng với sự có mặt của đại diện ban Khoa học Công nghệ Đại học Huế, phòng Khoa học Công nghệ Đại học Khoa học, TS Đặng Xuân Vinh – Trưởng bộ môn Điện tử-Viễn thông và các thầy, cô giáo trong Bộ môn.

IMG_3

IMG_1 IMG_2

Ngày 13/10/2008 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định phê duyệt dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho PTN Điện tử-Viễn thông, Đại học Huế với tổng kinh phí 7 tỷ VNĐ.

Các thiết bị của dự án được bàn giao cho Bộ môn Điện tử-Viễn thông quản lý bao gồm các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH của các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Thông tin Vô tuyến và Kỹ thuật thông tin cáp sợi quang.

Trên cơ sở các thiết bị được cung cấp và lắp đặt, BM Điện tử Viễn thông đã thực hiện nhiều đề tài NCKH cho cán bộ và sinh viên của bộ môn:

CÁC ĐỀ TÀI NCKH:

  1. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MÁY THU VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH – ThS. Nguyễn Văn Ân
  2. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CHIP VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT – ThS. Phan Hải Phong và cộng sự.
  3. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TRÊN CHIP SỬ DỤNG NOC – ThS. Lê Văn Thanh Vũ và cộng sự
  4. TÌM HIỂU KỸ THUẬT ĐẢO NGƯỢC THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH DUNG LƯỢNG KÊNH TRONG HỆ THỐNG MIMO-UWB – KS. Hồ Đức Tâm Linh
  5. NHẬN BIẾT GAI ĐỘNG KINH TỰ ĐỘNG TỪ TÍN HIỆU EEG THÔ – KS. Khổng thị Thu Thảo
  6. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MỘT TUYẾN TRUYỀN DẪN THÔNG TIN QUANG – SV. Trần Đức Dũng.
  7. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN HỌ 8051 –  SV.  Phạm Văn Đê
  8. THIẾT BỊ CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – SV. Hồ Đình Thi
  9. NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÁC BỘ THỰC HANHG KỸ THUẬT SỐ – SV.Nguyễn Thiên Phong

Trên cơ sở các đề tài này đã có nhiều bài báo được viết và tham gia các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:

Các trang thiết bị của dự án là cơ sở để chúng tôi xây dựng các PTN chuyên đề phục vụ việc thực hành cho sinh viên Đại học và học viên Cao học. Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng được 03 PTN chuyên đề:

–         PTN Kỹ thuật Điện tử.

–         PTN Kỹ thuật Thông tin Vô tuyến.

–         PTN Kỹ thuật Thông tin Quang.

Các trang thiết bị của dự án cũng là cơ sở để BM Điện tử-Viễn thông thực hiện các Đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên. Từ năm 2008 đến nay chúng tôi đã cho gần 300 sinh viên thực hiện Đồ án của mình tại các PTN với trang thiết bị của dự án.

You may also like...