ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2015

THÔNG BÁO

V/v: đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường năm 2015 -2016

      Kính gửi: – Giáo viên cố vấn và sinh viên các lớp Điện tử viễn thông K34, K35, K36, K37  

            Hàng năm, Sinh viên Bộ môn Điện tử – Viễn thông đều đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, các đề tài đều được trường đánh giá rất cao, tiếp tục truyền thống này, Bộ môn Điện tử viễn thông triển khai đăng ký đề tài cho sinh viên như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 04/12/2013 đến 15/04/2014

Đăng ký qua địa chỉ email: hodutali@gmail.com

Quyền lợi sinh viên đăng ký tham gia đề tài (nếu được xét duyệt):

–         Tiền hỗ trợ đề tài

–         Giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học do Trường cấp

Nếu các bạn sinh viên đã có hướng đề tài thì điền vào mẫu 1 – SVNCKH (tải tại trang fet-hue.edu.vn hoặc dientuvienthonghue.com) rồi gởi qua địa chỉ email trên, nếu chưa có tên đề tài, các bạn có thể liên hệ với một số thầy cô giáo trong Bộ môn Điện tử viễn thông để tham khảo thêm về ý tưởng thực hiện.

Mỗi đề tài có thể do một tác giả hoặc nhiều tác giả cùng tham gia. Nếu đề tài được xét duyệt là hay và khả thi thì sẽ được nhà trường chọn tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học trẻ Việt Nam, các cuộc thi cấp Tỉnh và Trung Ương.

Đề nghị giáo viên cố vấn và các lớp triển khai đúng thời gian nêu ở trên.

Trân trọng cảm ơn !

                                                                                                                BỘ MÔN ĐTVT

                                                                                                        TS. ĐẶNG XUÂN VINH

Tải file tại đây (Mẫu thuyết minh đề tài NCKH sinh viên)

You may also like...