Giao lưu, trao đổi với sinh viên về xu hướng công nghệ và nghề nghiệp

job-puzzle

     Căn cứ quyết định số 1048/QĐ-VTQĐ-TCNL ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vu, mô hình tổ chức của Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và Viễn thông Viettel;

     Căn cứ vào nội dung trao đổi giữa TTGPCNTT&VT với quý trường về việc hợp tác trong Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày 2/9/2013;

      Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ  và nhu cầu của TTGPCNTT&VT,

Nội dung:

    Để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, cũng như cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT), Điện tử viễn thông (ĐTVT) những thông tin về nghề nghiệp trong tương lai, chúng tôi mong muốn được gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với sinh viên nhà trường về:

  • Xu hướng phát triển, hội tụ công nghệ thông tin hiện nay;
  • Xu hướng ngành nghề công nghệ thông tin hiện nay;
  • Nhu cầu về nhân sự ngành CNTT của TTGPCNTT&VT (cả nhóm kinh doanh CNTT)

—————————————————————————————-

  • Đối tượng: Sinh viên các ngành CNTT, ĐTVT, Kinh tế;
  • Thời gian dự kiến: ngày 14/11/2013;
  • Hình thức: Hội thảo (trình bày, thảo luận, hỏi/đáp);
  • Địa điểm: Hội trường , Trường đại học Khoa học – ĐH Huế

Kèm theo quyết định số 1873/GP-ĐTPT

Công văn số 1873

You may also like...