Những hình ảnh về buổi báo cáo tốt nghiệp của lớp ĐTVT K32

Buổi báo cáo diễn ra vào ngày 31/5 và 1/6.

Please specify a Flickr ID for this galleria

You may also like...