Hình ảnh về lễ kết nạp Đảng của thầy Phan Hải Phong

Buổi lễ kết nạp Đảng của thầy Phan Hải Phong được diễn ra vào ngày 23/6/2013.

Hình ảnh về lễ kết nạp Đảng của thầy Phan Hải Phong

You may also like...